Jsem tu pro Tebe, Helča

Baby blues, poporodní psychóza, poporodní deprese

Baby blues

Také jako poporodní blues.

Baby blues je krátkodobý a mírný stav emocionálních výkyvů, který mnoho žen zažívá po porodu. Tento stav se obvykle projevuje několik dní až týdnů po porodu a charakterizují ho smíšené pocity, jako jsou smutek, úzkost, podrážděnost, pláčlivost, únava, nespavost, pocit beznaděje nebo nedostatek sebedůvěry.

Baby blues je často způsoben hormonálními změnami, které nastávají po porodu, a také náročným fyzickým a emocionálním procesem porodu samotného, novými povinnostmi spojenými s péčí o nového člena rodiny a změnami v životním stylu. Tento stav je poměrně běžný a postihuje až 70-80 % žen po porodu.

Je důležité si uvědomit, že baby blues je obvykle přechodný a samočinně se zlepšuje během několika týdnů. Nicméně, pokud tyto symptomy přetrvávají déle než dva týdny a jsou závažnější nebo interferují s každodenním životem, může to být známka poporodní deprese nebo jiného duševního onemocnění, a je důležité vyhledat pomoc od lékaře nebo odborníka na duševní zdraví.

Poporodní deprese

Poporodní deprese je duševní porucha, která postihuje některé ženy po porodu. Je to vážnější stav než baby blues a může mít značný vliv na každodenní funkčnost a kvalitu života matky i celé rodiny. Odhaduje se, že poporodní deprese postihuje asi 10-15 % žen po porodu. Poporodní deprese se může objevit několik týdnů až měsíců po porodu a může trvat měsíce, nebo i déle, pokud není léčena.

Symptomy poporodní deprese mohou zahrnovat:

 1. Pocit smutku, beznaděje nebo prázdnoty
 2. Ztráta zájmu nebo radosti ze zážitků, které dříve přinášely potěšení
 3. Nespavost nebo nadměrné spaní
 4. Výrazná změna hmotnosti nebo chutě k jídlu
 5. Úzkost nebo panické záchvaty
 6. Podrážděnost nebo nadměrná vzteklivost
 7. Nedostatek energie nebo únava
 8. Potíže s koncentrací nebo rozhodováním
 9. Pocity viny nebo bezcennosti
 10. Myšlenky na sebevraždu nebo sebezničení

Je důležité si uvědomit, že poporodní deprese není projevem slabosti nebo selhání matky, ale komplexním mixem biologických, psychologických a sociálních faktorů. Léčba poporodní deprese může zahrnovat kombinaci lékařského ošetření, psychoterapie a podpůrných opatření, jako je například podpora rodiny a přátel.

Je-li někdo, koho znáte, postižen poporodní depresí, je důležité poskytnout jim podporu, empatii a povzbuzení k vyhledání odborné pomoci. Poporodní deprese je léčitelná, a čím dříve je diagnostikována a léčena, tím je pravděpodobnější, že matka se zotaví a bude schopna užívat si mateřství.

Poporodní psychóza

Poporodní psychóza je vzácné, ale vážné duševní onemocnění, které postihuje asi 1 až 2 z 1000 žen po porodu. Obvykle se objevuje během prvních dvou týdnů po porodu, ale může se objevit i později v průběhu prvního roce po porodu. Tento stav je charakterizován ztrátou kontaktu s realitou a může se projevovat různými symptomy, včetně:

 1. Halucinace – vidění, slyšení nebo vnímání věcí, které neexistují.
 2. Iluze – zkreslené vnímání skutečných věcí.
 3. Deluce – myšlenky nebo přesvědčení, které nejsou v souladu s realitou.
 4. Zmatenost nebo dezorientace.
 5. Agitace nebo úzkost.
 6. Excesivní vzrušení nebo hyperaktivita.
 7. Paranoia nebo podezření z pronásledování.
 8. Sebezáchvaty nebo sebepoškozování.
 9. Myšlenky na zranění sebe nebo dítěte.
 10. Změny nálady nebo chování.

Poporodní psychóza je považována za závažnou nouzovou situaci, která vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Bez léčby může stav rychle eskalovat a může být spojen s rizikem pro ženu i dítě. Léčba obvykle zahrnuje hospitalizaci a farmakoterapii, často s antipsychotiky nebo stabilizátory nálady, a také psychoterapii a podpůrnou péči.

Je důležité, aby partneři, rodina a přátelé byli obeznámeni se znaky a symptomy poporodní psychózy a byli připraveni poskytnout ženě podporu a okamžitou lékařskou pomoc, pokud se tyto příznaky objeví. Časná diagnóza a léčba jsou klíčové pro úspěšné zvládnutí tohoto závažného stavu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *